This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Xem phong thủy tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1970 Canh Tuất

Tuổi Tuất sinh vào giờ nào thì tốt? Gia chủ sinh năm 1970 Canh Tuất, năm 2014 không phạm tam tai, Kim lâu nhưng phạm Hoang ốc (gặp phải Tam địa sát) không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Tuy nhiên một số quan điểm cho rằng vẫn có thể xây dựng, động thổ được nếu giải hạn Hoang ốc sau khi

Xem phong thủy tuổi làm nhà năm 2014 cho người sinh năm 1971 Tân Hợi

Tuổi hợi sinh vào giờ nào thì tốt? Gia chủ sinh năm 1971 năm 2014 không phạm Tam tai, Hoang ốc (gặp Nhị Nghi) nhưng phạm Kim lâu lục súc, không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Tuy nhiên một số quan điểm cho rằng Kim lâu lục súc thì chỉ hại vật nuôi, không ảnh hưởng nhiều, gia chủ vẫn có

Xem bói tử vi trọn đời chính xác cho người tuổi Tý

tuoi-ty-tuoi-chuot     Nam Mạng – Giáp Tý   Sanh năm: 1924, 1984 và 2044 Cung CHẤN. Trực BẾ Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH ĐỊA MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI   Ông Quan Đế độ mạng   Luận xem số mạng tuổi

Xem bói tử vi trọn đời chính xác cho người tuổi Sửu

tuoi-suu     Nam mạng – Ất Sửu   Sanh năm: 1925, 1985 và 2045   Cung TỐN. Trực KIÊN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH ĐỊA MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CHÓ   Ông Quan Đế độ mạng   Ất Sửu số mạng cuộc

Xem bói tử vi trọn đời chính xác cho người tuổi Mùi

tuoi-mui     Nam Mạng – Ất Mùi   Sanh năm: 1955, 2015 và 2075 Cung CÀN. Trực PHÁ Mạng SA TRUNG KIM (vàng trong cát) Khắc THẠCH LỰU MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (an mạng pú quý) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GÀ   Ông Quan Đế độ mạng   Đoán xem số mạng

Xem bói tử vi trọn đời chính xác cho người tuổi Dần

tuoi-dan-tuoi-ho Nam Mạng – Giáp Dần Sanh năm: 1914 đến 1974 và 2034 Cung KHÔN. Trực KHAI Mạng ĐẠI KHÊ THÙY (nước khe lớn) Khắc SƠN HẠ HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON TRÂU Ông Quan Đế độ mạng Đoán xem số mạng Giáp Dần, Đại Khê mạng Thủy

Xem Bói Vui – Xem Bói Online – Xem Tử Vi – Tử Vi Online