Bói Tử Vi Trọn Đời

Xem bói tử vi trọn đời chính xác cho người tuổi Tý

tuoi-ty-tuoi-chuot     Nam Mạng – Giáp Tý   Sanh năm: 1924, 1984 và 2044 Cung CHẤN. Trực BẾ Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH ĐỊA MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI   Ông Quan Đế độ mạng   Luận xem số mạng tuổi

Xem bói tử vi trọn đời chính xác cho người tuổi Sửu

tuoi-suu     Nam mạng – Ất Sửu   Sanh năm: 1925, 1985 và 2045   Cung TỐN. Trực KIÊN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH ĐỊA MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CHÓ   Ông Quan Đế độ mạng   Ất Sửu số mạng cuộc

Xem bói tử vi trọn đời chính xác cho người tuổi Mùi

tuoi-mui     Nam Mạng – Ất Mùi   Sanh năm: 1955, 2015 và 2075 Cung CÀN. Trực PHÁ Mạng SA TRUNG KIM (vàng trong cát) Khắc THẠCH LỰU MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (an mạng pú quý) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GÀ   Ông Quan Đế độ mạng   Đoán xem số mạng

Xem bói tử vi trọn đời chính xác cho người tuổi Dần

tuoi-dan-tuoi-ho Nam Mạng – Giáp Dần Sanh năm: 1914 đến 1974 và 2034 Cung KHÔN. Trực KHAI Mạng ĐẠI KHÊ THÙY (nước khe lớn) Khắc SƠN HẠ HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON TRÂU Ông Quan Đế độ mạng Đoán xem số mạng Giáp Dần, Đại Khê mạng Thủy

Xem bói tử vi trọn đời chính xác cho người tuổi Mão (Mẹo)

tuoi-mao     Nam Mạng – Ất Mão   Sanh năm: 1915, 1975 và 2035 Cung TỐN. Trực BẾ Mạng ĐẠI KHÊ THỦY (nước khe lớn) Khắc SƠN HẠ HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý) Xương CON MÈO. Tướng tinh CON DƠI   Ông quan Đế độ mạng   Số tuổi Ất Mão như vầy,

Xem bói tử vi trọn đời chính xác cho người tuổi Thìn

tuoi-thin-tuoi-rong     Nam mạng – Giáp Thìn   Sanh năm: 1904, 1964 và 2024 Cung CẤN. Trực PHÁ Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đ èn nhỏ) Khắc XOA XUYẾN KIM Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON RẮN   Ông Quan Đế độ mạng   Giáp Thìn số mạng may